Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang Website https://upsell.com.vn được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Upsell. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Upsell
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch Khách hàng tại Upsell
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://upsell.com.vn

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website https://upsell.com.vn; Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ Upsell

– Địa chủ trụ sở: Ô 9 + 10 tầng 20 tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– SĐT: 0372656369

– Mail: contact@upsell.com.vn

6. Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách truy cập vào Website https://upsell.com.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Upsell sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

– Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng: